Nasze projekty

Klinika Prawa Chmielinski Foundation

Nieodpłatna pomoc prawna obejmująca udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby uprawnionej, sposobie rozwiązania problemu prawnego

Kodeksy (polskie kodeksy)

Współpraca przy rozwijaniu aplikacji mobilnej „Kodeksy (polskie kodeksy)” dostępnej na urządzenia z systemem operacyjnym Android, ma na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz promowanie nowych technologii

Polskie e-usługi cyfrowe

Kampania edukacyjna promująca usługi cyfrowe oferowane przez instytucje publiczne

Chmielinski Foundation to organizacja non-profit

Celem działania fundacji jest integracja globalnego społeczeństwa informacyjnego, promocja nowych technologii, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zwiększanie świadomości prawnej (w szczególności związanej z prawem nowych technologii). Do celów fundacji należy także wspomaganie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz nowych rozwiązań technicznych i informatycznych w praktyce gospodarczej, wspieranie e-sportu oraz startupów, młodych przedsiębiorców i handlu elektronicznego.

Chmielinski Foundation powstała w marcu 2017 roku z inicjatywy fundatora dr Pawła Chmielińskiego
dr Paweł Chmieliński

dr Paweł Chmieliński

Fundator i Prezes Zarządu Chmielinski Foundation

Przedsiębiorca, adwokat, doktor nauk prawnych. Aktywnie zaangażowany we wsparcie startupów i młodych przedsiębiorców. Pasjonat nowych technologii i prawa. Autor licznych publikacji z zakresu prawa nowych technologii.

Uzyskał stopień naukowy doktora w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego – wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego i University of Florida Levin College of Law (USA).

Kontakt

 Adres

ul. Zachodnia 20a
05-300 Mińsk Mazowiecki, Poland

E-mail

office@chmielinskifoundation.org.pl

Darowizny na rzecz Chmielinski Foundation

87 1600 1462 1838 7459 5000 0001